Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Van der Helm Waterbouw B.V.

Op al onze overeenkomsten zijn de volgende Cumela-voorwaarden van toepassing:

(PDF document 1,2MB) algemene voorwaarden.pdf

Indien u geen pdf document kunt openen dan kunt u gratis een programma hiervoor downloaden op

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html

Voor overige vragen kunt u terecht bij Van der Helm Waterbouw B.V. 010 519 24 56